صفحه اصلی

هر چیز که در جستن آنی، آنی

نحوۀ به کارگیری ابهام در فیلمنامه

ابهام در فیلمنامه یکی از راه‌های ایجاد تعلیق و جذب مخاطب توسط نویسنده اثر است. البته هر ابهامی هنری و زیبا نیست.

نوشته های داغ وب سایت
نوشته های داغ وبلاگ
۰
آموزش فیلمنامه نویسی
۰
جمله جدید
۰
مقالات وبلاگ
نوشته‌های تازه