جمله ۱۰

ما هر روز در انتخاب‌هایمان مجبور به تقلید و تکرار گذشتگان هستیم. فقط حق انتخاب تکرار چه کسی را برعهدۀ ما گذاشته‌اند.

ما هر روز مجبور به تکرار خودمان یا دیگرانیم. هر انتخابی کنیم دیگران قبل از ما آن را برگزیده‌اند. ما تنها حق داریم از بین گذشتگانمان مناسب‌ترین فرد را برای تقلید انتخاب‌هایمان برگزینیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 1 =