یک جمله، یک تحلیل (۱)

بهاگاواد گیتا می‌گوید: «بهتر است راه خود را پی بگیرید، هرچند ناقص، تا اینکه کاملاً دنباله‌روی شخص دیگری باشید.» برگرفته از کتاب تمرین سنت گودین این جمله باگودا گیتا به نظرم خیلی درست است. برای طی مسیر رشد فردی، رشد کسب و کار و … انسان باید راه خودش را…

مطالعه بیشتر