جمله ۲

شغل استخدامی مثل سفرۀ پهن شده می‌ماند. استارت‌آپ‌ها به مانند آشپزان غذای همان سفره‌اند. کسی که به دنبال استخدام در جایی است مثل فردی است که بر سر سفرۀ پهن شدۀ غذا می نشیند و غذایش را میل می‌کند. اما کسی که به دنبال راه اندازی کسب و کاری برای…

مطالعه بیشتر