چگونگی خلق شخصیت‌ های به یاد ماندنی در ۴ بعد

داستان من در اول مسیر خلق شخصیت و داستان نویسی زمانی که برای اولین‌بار می‌خواستم داستانی بنویسم هیچ ایده ای برای شروع آن نداشتم. ولی بعد از مدتی به کلاس نویسندگی رفتم. البته زمانی که کلاس‌ها فقط از جنس حضوری بودند. در آن کلاس آموختم که هر داستانی نیازمند پی‌رنگ…

مطالعه بیشتر