دربارۀ من

مهارت‌های من

من به مهارت‌های فراوانی برای رسیدن به موفقیت در این مسیر نیاز دارم. بنابراین در زمینه‌های مختلف تلاش کردم و مهارت‌های زیادی را دنبال کردم. از جمله مهارت‌های من ویراستاری فنی متن، تایپ ده انگشتی، تسلط بر زبان انگلیسی، کار با فتوشاپ، تبلیغ نویسی توانا می‌باشد. 

هدف سایت 

من در این سایت دربارۀ نحوۀ نوشتن نمایشنامه و فیلمنامه سخن می‌گویم و تمرین‌هایی که خودم در این زمینه طراحی کردم با شما به اشتراک می‌گذارم. همچنین به انواع نقد ادبی در زمینۀ تئاتر و سینما می‌پردازم و نظریات مختلف را بررسی می‌کنم.