جمله ۸

اگر از اشتباهاتت درس بگیری شانس اصلاح آن‌ها را داری و می‌توانی به انسان بهتری تبدیل شوی.اگر از اشتباهاتت درس بگیری شانس اصلاح آن‌ها را داری و می‌توانی به انسان بهتری تبدیل شوی.

مطالعه بیشتر